Etiket - veri sorumlusunun tespiti için belirlenmesi gereken hususlar